Jose Ferreira

Jose Ferreira Quotes

United States, Entrepreneur
December 6, 1968

Jose Ferreira (born December 6, 1968) is an American entrepreneur and Founder and CEO of Knewton.

Also known as Chief Executive Officer

more